Olika grönsaker tillhör olika växtfamiljer (se tabell i nästa inlägg). Grönsaker tillhörande samma familj ska inte odlas på samma plats flera år i rad. Detta för att undvika att jorden utarmas på näringsämnen, och för att minska risken för jordburna sjukdomar och angrepp av skadedjur/insekter som kan övervintra i jorden.

Istället tillämpas växelbruk. Växelbruk var en nödvändighet fram till mitten av 1900-talet då kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel gjorde det möjligt att odla samma gröda år efter år på samma mark. Detta har dock lett till resistensutveckling hos skadedjur och sjukdomar, utarmning av jorden och en minskning av viktiga pollinatörer. Bekämpningsmedel dödar bin, humlor, flugor och andra pollinatörer och monokulturer förstör den biologiska mångfald som är nödvändig för deras överlevnad.

Växelbruk innebär att man enligt ett schema skiftar vilka växter som odlas på platsen från år till år. Växter ur samma familj återkommer inte förrän minst 4 år senare, helst efter ännu längre tid. OBS: Olika grödor är olika känsliga för hur många år som måste gå innan de får odlas igen, detta kan vara bra att kolla upp. Vissa sorter kan dessutom ha resistens mot vanliga sjukdomar, t ex grönkål är ofta resistent mot klumprotsjuka. Hur bra de står sig beror också på hur goda de lokala förutsättningarna är. Att samodla växter som gynnar varandra kan också göra att man kan låta det gå färre år innan man odlar samma gröda igen. (se t ex http://blogg.land.se/skillnadens-tradgard/samodla-gronsakerna-for-att-fa-storre-skord/ och http://fobo.se/images/kunskap/kortinfo/samodling_2009_light.pdf)

Man kan dessutom anpassa växtföljden så att växter som tillför näring till marken, t ex bönor, odlas året innan en näringskrävande växt osv. Dessutom kan man variera mellan att odla växter med djupa respektive ytliga rötter, och använda växter med kraftiga rötter och täckande växtsätt, t ex potatis, för att luckra upp en kompakt och ogrästät jord inför kommande års grödor.

Gisslet med att ta över en odlingslott är att vi inte vet vad de föregående innehavarna odlade. Vi får helt enkelt chansa och utifrån vad vi odlar första året köra växelbruk.

Odlingslotten innebär dessutom att allt odlas på en ganska liten yta, vilket kan göra det svårare att dela upp marken i 4 el fler områden som skiftas. Det rekommenderas ändå att man tillämpar växelbruk så långt det går för att få så stor skörd som möjligt och unvika sjukdomsspridning.

I följande två inlägg kommer dels en förteckning över olika växtfamiljer och vilka grönsaker som ingår i dem, dels förslag på odlingsschema att följa för växelbruk.

 

Källor:

odla.nu

alternativ.nu

wikipedia.org

Växtföljd i grönsakslandet

http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokumentmedia/skoldokument/Elevovningar_OVN-2_E8.pdf

Annonser